poniedziałek, 19 marca 2018

Linia Widawki - schrony pod Szubienicami

W 1939 roku na odcinku Armii Łódź były przygotowywane umocnienia na Liinii Warty i Widawki (choć często w sporym oddaleniu od rzek). Oto sześć schronów tworzących linię obrony w lesie na wschód od wsi Szubienice

Jedziemy od północy, oto pierwszy bunkier na trasie - jest to schron dla ckm do prowadzenia ognia bocznego jednostronnego, czyli półtradytor (choć bywa też nazywany po prostu tradytorem). Od standardowych schronów wybudowanych według tego projektu różni się tym, że ma niżej położony otwór strzelniczy (ckm był więc ustawiany na podłodze, a nie na stole), brak też przy wejściu otworów dla rkm do obrony bliskiej (o ile widzę na swoich zdjęciach, w kolejnych schronach z tego wpisu również nie ma).Ten sam kadr, ale wyszło słońce.Kilka innych ujęć

>
Otwór na rurę od piecykaWyjście - mur osłaniającej wejście na wprost, dalej w lewo lub w prawo.Co na bunkrze rośnie?Schemat z Instrukcji SaperskiejKolejny schron, również półtradytor, ale w odbiciu lustrzanym (tamten miał otwór strzelniczy na lewo od wejścia, a ten na prawo). Również z obniżonym otworem strzelniczym.Trzeci schron jest dosyć ciekawy, bo nieukończony i brakuje stropu... wygląda z góry jakby to był przekrój bunkra. Jest to też jedyny w tym punkcie oporu schron do prowadzenia dwustronnego ognia bocznego, czyli tradytor (bywa też używana nazwa tradytor dwustronny). Otwory strzelnicze zdaje się nie są obniżone, tylko na standardowej wysokości.

W Instrukcji Saperskiej są dwa projekty tradytorów dwustronnych - jeden ma strzelnice, czy też linie ognia ustawione prostopadle do osi, czyli dokładnie na boki, w drugim zaś są nieco obrócone do przodu... i to jest właśnie ten drugi typ.Uzbrojony po zęby.

Na ścianach przy wejściu widać niewielkie prostokątne otwory strzelnicze dla rkm do obrony bliskiej.I schemat.Czwarty schron, to kolejny półtradytor, tyle że tym razem ma otwór strzelniczy na typowej wysokości (następne też).Piąty schron, kolejny pótradytor, odbicie lustrzane czwartego.Szósty i ostatni, również półtradytor, identyczny z poprzednim. Ten jest położony najbliżej Widawki, ale i z niego nie widać rzeki.Zobacz też inne wpisy o polskich schronach z 1939 r. Schrony na odcinku:
Armii Łódź:
- pod Strońskiem

Armii Poznań:
- pod Kołem

- Armii Modlin:
- pod Mławą
- schron-pomnik pod Mławą

czwartek, 22 lutego 2018

Memorijalna Zona 4 - trochę żelastwa

Na koniec jeszcze rzut okiem na trochę żelastwa, które stoi na Mrakovicy.

Oto niemieckie działo przeciwpancerne Pak 38.A to amerykański samochód pancerny M8 Greyhound.

Przy czym o ile działo mogło brać udział w walkach w rejonie Mrakovicy w 1942, to samochód na pewno nie, gdyż był produkowany w latach 1943-45. Mógł trafić do Jugosławii w późniejszym etapie wojny, ale możliwe że trafił tu w ogóle po wojnie, bo Jugosławia zakupiła takie w latach 50.

Jeszcze ostatni rzut okiem na pomnik rewolucji.I pora zakończyć mini cykl wpisów o memorijalnej zonie - przekręcamy więc wajchę na klozet.