poniedziałek, 29 czerwca 2015

Linia Warty - bunkry pod Strońskiem

Linia Warty i Widawki (info) była broniona we wrześniu 1939 roku przez Armię Łódź. Pod Strońskiem, przy skarpie doliny Warty zostało wybudowanych w 1939 r. 7 żelbetowych schronów, a zachowanych jest 5 (wszystkie to schrony na ckm, do prowadzenia ognia bocznego, tzw. tradytory).

Odcinek ten 4 września obsadził 30 pułk Strzelców Kaniowskich (wiki), na północ od niego znajdowały się kolejne jednostki 10 Dywizjki Piechoty (wiki), a na południe 28 DP. MAPA

Jak byliśmy w 2014, to przy zjazdach z szosy w dolinę były umieszczone drogowskazy do schronów.Na początek rysunek z instrukcji saperskiej (link), przedstawiający tradytor... przy czym pod Strońskiem są bunkry takie jak na rysunku, lub w odbiciu lustrzanym.No dobra, zaczynamy od schronu nr 1 (wg tej listy), czyli tego najbardziej wysuniętego na północ.Schron nr 2 - o ile pozostałe są zlokalizowane tuż przy drodze gruntowej (i szlaku turystycznym) biegnącej poniżej skarpy, to tutaj droga nieco odbiega od skarpy i do bunkra trzeba było rypnąć miedzą.
Schron nr 3

Schron nr 4Nadal schron nr 4., tyle że do tego miejsca były fotki z 2014, a od tego z 2008. Jak widać, przez te 6 lat przybył jeden szlak turystyczny, przybyły też te drogowskazy przy szosie... ale z tablic informacyjnych zostały już tylko zniszczone i nieczytelne resztki.

Jako że schron jest uszkodzony, jest okazja przyjrzeć się strukturze żelbetuSchron nr 5Ruiny schronu nr 6 lub 7... zlokalizowaliśmy tylko jeden z nich, ale też specjalnie nie szukaliśmy.Zobacz też inne bunkry z 1939:
- Przedmoście Koło Armii Poznań

wtorek, 9 czerwca 2015

Odłamki Muru Berlińskiego w Polsce

Oto Pomnik Wolności w Międzyrzecu Podlaskim, wykonany z fragmentu Muru Berlińskiego. Stoi na deptaku prostopadłym do Krzny, na przedłużeniu uliczki zamczysko (powiększenie tabliczek po kliknięciu w fotkę).


Drugi fragment Muru Berlińskiego spotkaliśmy nieco dalej na wschód, przy krajowej dwójce, tuż przed Teresrpolem... dodatkowo wbita w niego jest cegła ze Stoczni Gdańskiej. Jest to pomnik Wrota Wolności, postawiony dosłownie kilkanaście kilometrów przed granicą z Białorusią.

środa, 3 czerwca 2015

Mikrozbiorniki retencyjno-ppoż

Strażacy we współpracy z leśnikami wdrażają pilotażowy program budowy mikrozbiorników ppoż. Zostały one zaprojektowane przede wszystkim do użycia w trudno dostępnym dla ciężkiego sprzęt terenie (głównie górskim) i mają służyć do napełniania gaśnic plecakowych używanych operujące pieszo zastępy straży pożarnej. Jeśli się sprawdzą w pierwszej kolejności będą budowane właśnie w górach, ale ze względu na ich wszechstronne zastosowanie, być może zostaną zastosowane także w innych regionach kraju.Oprócz zastosowań przeciwpożarowych, takie zbiorniki będą bowiem pełnić także ważne funkcje w ramach tzw. małej retencji. Ograniczą one spływ wody po ulewnych deszczach, zmniejszając ryzyko powodzi. Będą też poidełkami dla zwierzyny leśnej.czwartek, 28 maja 2015

Cerkiew w Ortelu Królewskim

Cerkiew unicka pod wezwaniem  Świętych Dawida i Romana została wybudowana w latach 1706-07 w miejscu poprzedniej pw. Protekcji Najświętszej Matki, która istniała co najmniej z 1660 r. (stanowi ona część obecnego prezbiterium. W latach 1875-1919 była cerkwią prawosławną, a od 1922 jest kościołem katolickim pw. Matki Bożej Różańcowej.

Podobną, a nawet bardziej skomplikowaną historię ma wiele świątyń na wschodzie kraju, ma to związek z tym że w zaborze rosyjskim został zlikwidowany kościół unicki (w 1839 wiki, a w Królestwie Polskim w w 1875 wiki), cerkwie unickie zostały zmienione na prawosławne, również wierni musieli przejść na prawosławie . Kolejną ważną datą jest 1905, czyli wydanie ukazu tolerancyjnego... kościół unicki nie został przywrócony, ale wierni prawosławni mieli od tej pory możliwość zmiany wiary i część dawnych unitów przeszło na katolicyzm. W okresie międzywojennym 175 z 630 dawnych cerkwi unickich na ziemiach polskich zostało przejętych przez katolików (rewindykacja wiki), powstał też kościół neounicki wiki (o nim może przy okazji innej cerkwi). To oczywiście w dużym skrócie, ale jak ktoś nie zna tematu, da przynajmniej pojęcie skąd taka pogmatwana historia cerkwi.