piątek, 22 stycznia 2016

Mrozowe różności z Pisi Gągoliny

Ostatnio były na blogu zdjęcia zamarzniętej Pisi Gągoliny, to dziś też... ale na większym zbliżeniu.

Szczególnie ważne jest pierwsze zdjęcie - otóż odkryto tu szczelinę prowadzącą do innego wszechświata!wtorek, 19 stycznia 2016

Most łyżwowy z Kozienic

W Kozienicach na stawie w parku stoi sobie rekonstrukcja mostu łyżwowego...a właściwie małego jego fragmentu. Łyżwa, to rodzaj łodzi, a więc jest to most na łodziach.

W rejonie Kozienic w tajemnicy zbudowano w latach 1409/10 most łyżwowy, następnie spławiono go Wisłą, zmontowano pod Czerwińskiem, co umożliwiło szybką przeprawę 30 czerwca wojsk Jagiełły w drodze na Grunwald. Po przeprawie most został rozebrany i spławiony dalej do Płocka. Ppowracająca armia wykorzystała go ponownie do przeprawy we wrześniu w pobliżu Ciechocinka.

Oprócz mostu, w parku stoją też rzeźby przedstawiające min. Jagiełłę, starostę radomskiego Dobrogosta Czarnego (któremu powierzono zadanie zbudowania mostu) i mistrza Jarosława (który kierował budową mostu).


W Czerwińsku jest natomiast skromny pomnik upamiętniający przeprawę.

linki:
- relacja Jana Długosza z przeprawy
- artykuł o moście