czwartek, 28 maja 2015

Cerkiew w Ortelu Królewskim

Cerkiew unicka pod wezwaniem  Świętych Dawida i Romana została wybudowana w latach 1706-07 w miejscu poprzedniej pw. Protekcji Najświętszej Matki, która istniała co najmniej z 1660 r. (stanowi ona część obecnego prezbiterium. W latach 1875-1919 była cerkwią prawosławną, a od 1922 jest kościołem katolickim pw. Matki Bożej Różańcowej.

Podobną, a nawet bardziej skomplikowaną historię ma wiele świątyń na wschodzie kraju, ma to związek z tym że w zaborze rosyjskim został zlikwidowany kościół unicki (w 1839 wiki, a w Królestwie Polskim w w 1875 wiki), cerkwie unickie zostały zmienione na prawosławne, również wierni musieli przejść na prawosławie . Kolejną ważną datą jest 1905, czyli wydanie ukazu tolerancyjnego... kościół unicki nie został przywrócony, ale wierni prawosławni mieli od tej pory możliwość zmiany wiary i część dawnych unitów przeszło na katolicyzm. W okresie międzywojennym 175 z 630 dawnych cerkwi unickich na ziemiach polskich zostało przejętych przez katolików (rewindykacja wiki), powstał też kościół neounicki wiki (o nim może przy okazji innej cerkwi). To oczywiście w dużym skrócie, ale jak ktoś nie zna tematu, da przynajmniej pojęcie skąd taka pogmatwana historia cerkwi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz